Dansk sida
Svensk sida
Logga
Indutrades logga
Dansk sida
Svensk sida

Denna policy omfattar AB Liljegrens Maskinverktyg (”Liljegrens”) org.nr 556096-0949.

Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: AB Liljegrens Maskinverktyg, Box 1064, 432 14 Varberg, med telefon 0340-27 24 00 och Rainer Arndt är kontaktperson för behandlingen av dina personuppgifter. Liljegrens värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Liljegrens kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Liljegrens. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för Liljegrens räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt GDPR skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med GDPR har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Vår behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Liljegrens koncern och till våra samarbetspartners. Liljegrens kan exempelvis komma att lämna dina personuppgifter till tredje part såsom speditörer av våra produkter.